THCS MỸ THỦY - HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM
THCS MỸ THỦY - HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM Con đường dẫn đến thành công!
THCS MỸ THỦY - HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM

kiểm tra 45 phút

  • : 2
  • : 45 phút

ĐỀ ÔN TÂP

I. TRẮC NGHIỆM (3đ)
Đọc kĩ các câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu:
… ‘’Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên dường vàng.”…
1. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Của ai?
A. Đêm nay Bác không ngủ – Minh Huệ
B. Viếng lăng Bác – Viễn Phương
C. Lượm – Tố Hữu
D. Tre Việt Nam – Nguyễn Duy
2. Trong hai khổ thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. So sánh                   B. Ấn dụ
C. Nhân hóa                D  Hoán dụ
3. Qua đoạn trích, em thấy nhân vật “chú bé” là người như thế nào?
A. Hồn nhiên, nhanh nhẹn.
B. Say mê tham gia công tác kháng chiến.
C. Dũng cảm không sợ nguy hiểm.
D. Tất cả đều đúng.
4. Câu “Chú bé loắt choắt” là câu trần thuật đơn kiểu nào?
A. Câu định nghĩa
B. Câu giới thiệu
C. Câu miêu tả
D. Câu đánh giá
5. Bài thơ có đoạn trích trên được làm theo thế thơ gì?
A. Thể thơ bốn chữ
B. Thể thơ năm chữ
C. Thể thơ sáu chữ
D. Thể thơ bảy chữ
II. TỰ LUẬN (7 điếm)
Hãy tả lại người mẹ kính yêu của em.
 

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Nguồn: a